Profile Category: Wakil Kepala Sekolah

Home / Wakil Kepala Sekolah
Chairiyah, S. Pd
Profiles

Chairiyah, S. Pd

Ibu Chairiyah dengan panggilan akrab Ibu Ria telah bekerja selama 14 tahun, beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah KB/TK Islam Al-Ikhlas. Ibu Ria mengajar di Kelompok Bermain Cendrawasih, beliau memiliki latar belakang sarjana pendidikan anak usia dini. Sharing is Caring: